SMART Loc EU12

SMART Loc je GPS/Glonass/GPRS lokalizátor s internou záložnou batériou a je určený pre pevnú montáž do osobných, dodávkových, alebo nákladných vozidiel a pracovných strojov. Dodávaný je s aktívnou SIM kartou a predplatenou 12 mesačnou lokalizačnou službou v rámci krajín EU.SMART Loc slúži na online GPS lokalizáciu, zobrazenie presnej polohy, aktuálnej rýchlosti vozidla a stavu autobatérie. Sledovanie pohybu vozidla spätne je možné v režime história. Na zabezpečenie vozidla sú určené nastaviteľné funkcie stráženia, ktoré je možné aktivovať manuálne, alebo vo vopred nastavený čas. Zobrazenie polohy, ovládanie funkcií stráženia, ako aj hlásenie udalostí je dostupné cez prehľadnú mobilnú aplikáciu, alebo webové užívateľské rozhranie. Všetky funkcie zabezpečuje kompaktná GPS jednotka so vstavanou záložnou batériou.

 

 

SMART Loc umožňuje nastavenie režimu stráženia:

 

  • automatický režim s funkciou plánovača
  • manuálna aktivácia a deaktivácia stráženia
  • automatické vytvorenie virtuálnej zóny stráženia v okolí vozidla po vypnutí zapaľovania. Opustenie zóny bez zapnutia zapaľovania bude vyhodnotené ako nepovolená udalosť – odťah.

 

Hlavné vlastnosti zariadenia

Univerzálne použitie

určené pre palubné napätie 12 – 24 V

Pevná montáž do vozidla

zabezpečí nepretržité a spoľahlivé sledovanie

Záložná batéria

umožní zdetegovať a upozorniť užívateľa na odpojenie od napájania

Voliteľný režim stráženia

automatický režim alebo manuálna aktivácia / deaktivácia

Podpora najnovších vozidiel

možnosť inštalácie aj do vozidiel s IPM* systémom

Možnosť prepojenia s autoalarmom

Lokalizátor SMART Loc užívateľa informuje o týchto udalostiach:

Stratu spojenia so serverom GPS Loc

Nízke napätie akumulátora vozidla

Neoprávnený pohyb – napr. pri odťahu vozidla

Vyvolanie otrasov vo vozidle

Pripojenie / odpojenie napájania

Naštartovanie / vypnutie motora vozidla

Poplach z autoalarmu

Aktualizácia polohy počas jazdy vozidla

v jedinečnom intervale každých 15 sekúnd

*IPM – Inteligent Power Management System
IPM je systém inteligentného riadenia úrovne palubného napätia vozidla a regulácie dobíjania akumulátora. Vozidlá bez IPM systému po naštartovaní motora majú konštantné palubné napätie v rozmedzí 13,8 – 14,5 V. Vozidlá vybavené IPM systémom majú palubné napätie pri naštartovanom motore v rozmedzí 12,2 – 15,6 V . IPM systém vo vozidlách slúži na efektívne využívanie energie, zvyšuje životnosť akumulátora vozidla a dokáže dobíjať akumulátor aj pri častých krátkych jazdách.


Upozornenie:
Zariadenie si vyžaduje odbornú montáž a trvalé napájanie z elektrickej siete vozidla. Montáž zariadenia zabezpečujeme prostredníctvom odborne vyškolených montážnych technikov. Cena riešenia SMART Loc EU 12 obsahuje GPS zariadenie a aktívnu SIM kartu s predplatenou 12 mesačnou lokalizačnou službou v rámci krajín EU. Cena nezahŕňa poplatok za montáž.

Voliteľné príslušenstvo SMART Loc

  OEM ALARM MODUL // modul na pripojenie originálneho alarmu k GPS/Glonass/GPRS lokalizátoru SMART Loc

 

v prípade záujmu nás kontaktujte

Lokalizátor využíva servery systému GPS LOC.

Komunikácia so serverami prebieha prostredníctvom GPRS dátového spojenia.

Každé zariadenie má pridelený uživateľský účet kde si užívateľ dokáže manažovať všetky svoje lokalizačné zariadenia cez komfortné užívateľské rozhranie. Prístup k tomuto účtu je zabezpečený menom a heslom. Servery GPS LOC využívajú najvyššiu ochranu proti odchytávaniu hesla pomocou SSL protokolu s certifikátom EV aké využívaju aj banky pri zabezpečovaní ochrany účtov internetbankingu.

Prostredníctvom tohto webového užívateľského rozhrania je možné sledovať online polohu, históriu, nastavovať upozornenia, prehliadať hlásenia pre svoje lokalizátory, meniť parametre a nastavenia aj iných modelov lokalizátorov, ktoré systém GPS LOC podporuje.

Mobilná aplikácia GPS Loc je dostupná pre smartfóny s operačným systémom Android a iOS. Pomocou tejto aplikácie má užívateľ možnosť pohodlne a jednoducho zabezpečiť ochranu vozidla, tovaru alebo iného svojho majetku. Aplikácia prijíma hlásenia a upozorní užívateľa na sledovanú udalosť prostredníctvom notifikácie aj akusticky. Upozornenie je zobrazené aj v prípade, že v mobilnom telefóne aplikácia GPS Loc nie je spustená. Umožňuje manuálne alebo automaticky zapínať stráženie sledovaného objektu.


Predĺženie predplatenej služby

Na blížiaci sa koniec predplateného obdobia dostane užívateľ včas automatické upozornenie. Následne si môže jednoducho objednať predĺženie predplatenej služby na prenos dát v systéme GPS Loc na obdobie ďalších 12 mesiacov. Služba lokalizácie polohy platí pre územie krajín EU + Švajčiarska.

map-smart

Máte záujem? My sa Vám ozveme.

Ak máte záujem o objednanie systému GPS Loc, alebo potrebujete viac informácií, vyplňte prosím Vaše kontaktné údaje v tomto formulári.
Naši pracovníci Vás budú čo najskôr kontaktovať.

Please select a valid form