OBD Loc IPM EU12

Jedinečný sofistikovaný systém na zabezpečenie a online GPS lokalizáciu osobných, alebo dodávkových vozidiel s inteligentným riadením dobíjania akumulátora v prevedení do zásuvky OBD-II. Dodávaný je s aktívnou SIM kartou a predplatenou 12 mesačnou lokalizačnou službou v rámci krajín EU.OBD Loc IPM poskytuje stráženie a GPS lokalizáciu vozidiel prostredníctvom GPS/Glonass/GPRS lokalizátora v prevedení do diagnostického konektora OBD-II. Je určený pre osobné a dodávkové vozidlá vybavené systémom inteligentného riadenia dobíjania akumulátora IPM*.

*IPM – Inteligent Power Management System
IPM je systém inteligentného riadenia úrovne palubného napätia vozidla a regulácie dobíjania akumulátora. Vozidlá bez IPM systému po naštartovaní motora majú konštantné palubné napätie v rozmedzí 13,8 – 14,5 V. Vozidlá vybavené IPM systémom majú palubné napätie pri naštartovanom motore v rozmedzí 12,2 – 15,6 V . IPM systém vo vozidlách slúži na efektívne využívanie energie, zvyšuje životnosť akumulátora vozidla a dokáže dobíjať akumulátor aj pri častých krátkych jazdách.

Montáž zariadenia OBD Loc IPM spočíva iba v jeho zapojení do diagnostického konektora. Pre skrytú montáž, alebo v prípade nevhodného umiestnenia originálnej zásuvky OBD-II je možné použiť predlžovaciu kabeláž. Pre ponechanie prístupu k diagnostickej zásuvke aj pri zapojenom GPS zariadení je možné dokúpiť rozbočovaciu kabeláž OBD-II.

Zariadenie OBD Loc IPM je vybavené internou záložnou batériou, ktorá zabezpečí komunikáciu so serverom aj v prípade odpojenia napájania vozidla, vytiahnutia GPS zariadenia z konektora OBD-II, alebo sabotáže. O strate napájania bude užívateľ informovaný notifikáciou.

 

OBD Loc IPM umožňuje nastavenie režimu stráženia:

 

  • automatický režim s funkciou plánovača
  • manuálna aktivácia a deaktivácia stráženia
  • automatické vytvorenie virtuálnej zóny stráženia v okolí vozidla po vypnutí zapaľovania. Ak vozidlo opustí túto zónu bez zapnutia zapaľovania, užívateľovi bude zaslané okamžité upozornenie.

 

Hlavné vlastnosti zariadenia

použitie vo vozidlách s IPM

inteligentným riadením dobíjania akumulátora

nepotrebuje pevnú, odbornú montáž

stačí zapojiť do zásuvky OBD-II

možnosť používania striedavo vo viacerých vozidlách

možnosť zachovania diagnostickej zásuvky

rozbočovacia kabeláž

Záložná batéria

umožní zdetegovať a upozorniť užívateľa na odpojenie od napájania

Voliteľný režim stráženia

automatický režim alebo manuálna aktivácia / deaktivácia

Lokalizátor OBD Loc dokáže vyhodnotiť a zaslať upozornenie na:

Naštartovanie / vypnutie motora vozidla

Pripojenie / odpojenie napájania

Vyvolanie otrasov vo vozidle

Neoprávnený pohyb – napr. pri odťahu vozidla

Nízke napätie akumulátora vozidla

Stratu spojenia so serverom GPS Loc

Voliteľné príslušenstvo OBD Loc IPM

  OBD Y kábel Externý //

rozbočovací kábel s konektormi OBD-II. Slúži na pripojenie zariadenia OBD Loc za súčasného zachovania voľnej diagnostickej zásuvky, prípadne na pripojenie dvoch zariadení súčasne. Konektory kabeláže sú zaliate, možnosť použitia v exteriéri.

 

OBD Y kábel Interný //

rozbočovací kábel s konektormi OBD-II. Slúži na pripojenie zariadenia OBD Loc za súčasného zachovania voľnej diagnostickej zásuvky, prípadne na pripojenie dvoch zariadení súčasne. Kabeláž je vhodná iba pre použitie v interiéri.

 

OBD POWER CAB //

Samostatný napájací konektor k zariadeniu OBD Loc.

 

v prípade záujmu nás kontaktujte

Lokalizátor využíva servery systému GPS LOC.

Komunikácia so serverami prebieha prostredníctvom GPRS dátového spojenia.

Každé zariadenie má pridelený uživateľský účet kde si užívateľ dokáže manažovať všetky svoje lokalizačné zariadenia cez komfortné užívateľské rozhranie. Prístup k tomuto účtu je zabezpečený menom a heslom. Servery GPS LOC využívajú najvyššiu ochranu proti odchytávaniu hesla pomocou SSL protokolu s certifikátom EV aké využívaju aj banky pri zabezpečovaní ochrany účtov internetbankingu.

Prostredníctvom tohto webového užívateľského rozhrania je možné sledovať online polohu, históriu, nastavovať upozornenia, prehliadať hlásenia pre svoje lokalizátory, meniť parametre a nastavenia aj iných modelov lokalizátorov, ktoré systém GPS LOC podporuje.

Mobilná aplikácia GPS Loc je dostupná pre smartfóny s operačným systémom Android a iOS. Pomocou tejto aplikácie má užívateľ možnosť pohodlne a jednoducho zabezpečiť ochranu vozidla, tovaru alebo iného svojho majetku. Aplikácia prijíma hlásenia a upozorní užívateľa na sledovanú udalosť prostredníctvom notifikácie aj akusticky. Upozornenie je zobrazené aj v prípade, že v mobilnom telefóne aplikácia GPS Loc nie je spustená. Umožňuje manuálne alebo automaticky zapínať stráženie sledovaného objektu.


Predĺženie predplatenej služby

Na blížiaci sa koniec predplateného obdobia dostane užívateľ včas automatické upozornenie. Následne si môže jednoducho objednať predĺženie predplatenej služby na prenos dát v systéme GPS Loc na obdobie ďalších 12 mesiacov. Služba lokalizácie polohy platí pre územie krajín EU + Švajčiarska.

map-obd-ipm

Máte záujem? My sa Vám ozveme.

Ak máte záujem o objednanie systému GPS Loc, alebo potrebujete viac informácií, vyplňte prosím Vaše kontaktné údaje v tomto formulári.
Naši pracovníci Vás budú čo najskôr kontaktovať.

Please select a valid form