MARINE Loc EU12

Jedinečný sofistikovaný systém zabezpečenia a GPS lokalizácie určený špeciálne pre lode, motorové člny, vodné skútre a iné plavidlá. Dodávaný s aktívnou SIM kartou s predplatenou 12 mesačnou lokalizačnou službou v rámci krajín EU.Zariadenie MARINE Loc je určené na online sledovanie aktuálnej polohy Vášho plavidla. Okrem toho plní úlohu stráženia a zabezpečenia plavidla. Zariadenie v pravidelných intervaloch posiela údaje o svojej aktuálnej polohe a ďalších sledovaných parametroch na server GPS Loc. Server následne informácie spracuje a aktuálnu polohu zobrazí prostredníctvom užívateľského rozhrania alebo v mobilnej aplikácii. O vyvolaní sledovanej udalosti, alebo narušení stráženia je užívateľ okamžite informovaný prostredníctvom mobilnej aplikácie.

 

 

MARINE Loc umožňuje rôzne nastavenia režimu stráženia:

 

  • automatický režim s funkciou plánovača
  • manuálnu aktiváciu a deaktiváciu stráženia
  • automatické vytvorenie virtuálnej zóny stráženia v okolí plavidla po vypnutí zapaľovania a následné sledovanie opustenia tohto bodu. Tento spôsob je účinný pri odvlečení plavidla bez naštartovania motora

 

Hlavné vlastnosti zariadenia

Malé, vodotesné zariadenie

s krytím IP67 je určené na prevádzku vo vlhkom prostredí

Pevná montáž do plavida

zabezpečí nepretržité a spoľahlivé sledovanie plavidla

Záložná batéria

umožní zdetegovať a upozorniť na sabotáž, odpojenie od napájania

Voliteľný režim stráženia

automatický režim s funkciou plánovača, alebo manuálna aktivácia / deaktivácia

V režime stráženia MARINE Loc vyhodnocuje

naštartovanie motora

opustenie virtuálnej zóny stráženia

stratu GPS signálu

rušenie GSM signálu

aktivačný vstup

(alarm, spínač dverí kajuty, odkladacieho, motorového priestoru a pod.)

pokles napájacieho napätia

odpojenie od napájania (sabotáž)

stratu dátového spojenia

Upozornenie:
Zariadenie si vyžaduje odbornú montáž a trvalé napájanie z elektrickej siete plavidla. Montáž zariadenia zabezpečujeme prostredníctvom odborne vyškolených montážnych technikov. Cena riešenia MARINE Loc EU 12 obsahuje GPS zariadenie a aktívnu SIM kartu s predplatenou 12 mesačnou lokalizačnou službou v rámci krajín EU. Cena nezahŕňa poplatok za montáž.

Voliteľné príslušenstvo MARINE Loc

  OEM ALARM MODUL // modul na pripojenie originálneho alarmu k GPS/Glonass/GPRS lokalizátoru MARINE Loc

 

v prípade záujmu nás kontaktujte

Lokalizátor využíva servery systému GPS LOC.

Komunikácia so serverami prebieha prostredníctvom GPRS dátového spojenia.

Každé zariadenie má pridelený uživateľský účet kde si užívateľ dokáže manažovať všetky svoje lokalizačné zariadenia cez komfortné užívateľské rozhranie. Prístup k tomuto účtu je zabezpečený menom a heslom. Servery GPS LOC využívajú najvyššiu ochranu proti odchytávaniu hesla pomocou SSL protokolu s certifikátom EV aké využívaju aj banky pri zabezpečovaní ochrany účtov internetbankingu.

Prostredníctvom tohto webového užívateľského rozhrania je možné sledovať online polohu, históriu, nastavovať upozornenia, prehliadať hlásenia pre svoje lokalizátory, meniť parametre a nastavenia aj iných modelov lokalizátorov, ktoré systém GPS LOC podporuje.

Mobilná aplikácia GPS Loc je dostupná pre smartfóny s operačným systémom Android a iOS. Pomocou tejto aplikácie má užívateľ možnosť pohodlne a jednoducho zabezpečiť ochranu vozidla, tovaru alebo iného svojho majetku. Aplikácia prijíma hlásenia a upozorní užívateľa na sledovanú udalosť prostredníctvom notifikácie aj akusticky. Upozornenie je zobrazené aj v prípade, že v mobilnom telefóne aplikácia GPS Loc nie je spustená. Umožňuje manuálne alebo automaticky zapínať stráženie sledovaného objektu.


Predĺženie predplatenej služby

Na blížiaci sa koniec predplateného obdobia dostane užívateľ včas automatické upozornenie. Následne si môže jednoducho objednať predĺženie predplatenej služby na prenos dát v systéme GPS Loc na obdobie ďalších 12 mesiacov. Služba lokalizácie polohy platí pre územie krajín EU + Švajčiarska.

map-marine

Máte záujem? My sa Vám ozveme.

Ak máte záujem o objednanie systému GPS Loc, alebo potrebujete viac informácií, vyplňte prosím Vaše kontaktné údaje v tomto formulári.
Naši pracovníci Vás budú čo najskôr kontaktovať.

Please select a valid form